O projektu

Děti pro děti, děti pro přírodu

Český nadační fond pro vydru začal s realizací projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0022. "Děti pro děti, děti pro přírodu" v roce 2012. Cílem projektu je vést děti a žáky k pochopení souvislostí dějů v přírodě a k zodpovědné ochraně přírody, která se v rozvinutých zemích dostává do podvědomí každého člověka při řešení a rozhodování v jakékoliv oblasti lidského konání; probouzet v dětech radost z poznávání nového i ve svém okolí, radost z tvorby, do které dokážou promítnout nově nabyté vědomosti a tím podporovat nadšení pro celoživotní vzdělávání. 

Konkrétním cílem je vytvoření cyklu programů, zaměřených na téma strom a jeho význam pro ekosystém i pro fungování života na Zemi. Součástí cyklu bude exkurze do středních škol či dílen, kde se pracuje se dřevem či stromy. Materiál tvořený dětmi a žáky v programech bude podkladem pro vytvoření interaktivních vzdělávacích knih a webových stránek, které dále budou sloužit dětem a žákům. Projekt je určen pro vybrané školy na území Jindřichohradecka se kterými spolupracujeme a vychází z potřeb pedagogů.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.